ΡΕΪΚΙ

Η λέξη «Ρέικι» είναι ιαπωνική και σημαίνει «συμπαντική ζωτική ενέργεια». Πρόκειται για μια αρχαία θεραπευτική τεχνική, η εφαρμογή της οποίας γίνεται με τα χέρια. Στα μέσα του 19ο αιώνα ο δρ Μικάο Ουσούι επανέφερε την εφαρμογή της, ως ενός ολιστικού θεραπευτικού συστήματος που στοχεύει στη δημιουργία πνευματικής, νοητικής και σωματικής αρμονίας.

Το Ρέικι είναι ασφαλής θεραπευτική ενέργεια, η οποία αυτοδιοχετεύεται -όπου είναι απαραίτητη- στο σώμα, διεγείροντας τη φυσική θεραπευτική ικανότητα του οργανισμού στα πιο βαθιά της επίπεδα. Η διαφορά της από άλλες θεραπευτικές μεθόδους έγκειται στο ότι στηρίζεται σε έναν ειδικό συντονισμό για να δοθεί η ικανότητα στο θεραπευτή, καθώς και στο ότι η ενέργεια αυτή προέρχεται από τη «συμπαντική πηγή» και όχι απευθείας από το θεραπευτή.